Får vi lov att presentera betonglasyr EFC 800®

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Betong är starkt, hållbart, möglar inte, står emot brand och fungerar som bullerdämpare. Men betongytan behöver skyddas. Precis som vår egen hud, andas betong och dess porer behöver skyddas för att tåla frekvent belastning.

Ett effektivt och fullgott skydd hittar du i betonglasyr EFC 800®. En miljövänlig produkt testad på Statens Provningsanstalt med mycket gott resultat.

EFC 800® är en vattenbaserad, transparent och diffusionsöppen betonglasyr. Produkten fungerar både som dammbindare och membranhärdare. Den är pigmenterbar, övermålningsbar och går att mattbelägga.

Betonglasyr EFC 800® tränger ner i den råa betongytan och härdar toppskiktet till en homogen, halvblank yta som inte gulnar. Den nya betongytan är slitstarkt, lättstädad och släpper inte ifrån sig något damm.
Använd betonglasyr EFC 800® på nygjutna betonggolv för att motverka alltför snabb härdning med krympsprickor och uttorkning som följd. Med sina membranhärdande egenskaper ser EFC 800® till att betongen torkar långsamt och du slipper att täcka med plastfolie eller dylikt.

Vid normal rumstemperatur och ventilation är produkten yttorr efter 1-3 timmar och betonggolvet är fullt brukbart efter 7-8 timmar.


FFAB Legopack AB, Box 55, 695 22 Laxå Besöksadress: Lantbruksvägen 1, 695 30 Laxå Tel: 0584-444 650. info@ffablegopack.se

Copyright © FFAB Legopack AB