Kvalitet och Miljö

Miljö- och kvalitetspolicy

FFAB Legopack bedriver legopackning av vätskeformiga petroliumprodukter, fett, silikon och pulver.

 Vi har alla ansvar för vårt kvalitets- och miljöarbete
 Vi uppfyller eller överträffar de relevanta krav som ställs på oss
 Vi arbetar med att ständigt förbättra verksamheten både inom kvalitet och miljö, t ex när det gäller produktkvalitet, leveranssäkerhet, energiförbrukning och säkerhet för miljön
 Vi utvecklar våra medarbetare genom kompetenshöjning och att vara en lyhörd arbetsgivare
 Vi är en långsiktig, stabil och hållbar leverantör, som levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris

FFAB Legopack är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

nyheter
AUTOMATISERING av packningslinan för AdBlue
UTBYGGNAD av produktionsyta/lager
INVIGNING av IBC-lager och blanderi
INSTRUKTIONSFILM för EFC 800
FFAB Legopack AB, Box 55, 695 22 Laxå Besöksadress: Lantbruksvägen 1, 695 30 Laxå Tel: 0584-444 650. info@ffablegopack.se

Copyright © FFAB Legopack AB